Warsztaty Terapii Zajęciowej

Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pruszczu Gdańskim są placówką terapeutyczną, oferującą osobom niepełnosprawnym różnorodne formy pomocy i rehabilitacji społeczno – zawodowej.
Dominującą formą oddziaływania jest terapia zajęciowa – podopieczni nabywają bądź doskonalą proste umiejętności niezbędne w codziennym życiu oraz bardziej złożone tzw. umiejętności zawodowe.Głównym celem terapii zajęciowej jest całościowy rozwój psychospołeczny uczestnika – rozwój poznawczy, intelektualny, emocjonalny i społeczny.
Warsztaty dają szansę osobom niepełnosprawnym na aktywne i sensowne gospodarowanie czasem, otwarcie się na potrzeby drugiego człowieka oraz rozwijanie zdolności i zainteresowań.


Więcej informacji na temat naszego Stowarzyszenia na stronie:
psouupruszcz.org.pl